Kazankaya Vadisi

OBK016-Kazankaya Vadisi-Önemli Doğa Alanları Kitabı

Koruma Önceliği  : İzlenmesi Gerekli

Alanın Değişimi    : Aynı (0)

Yüzölçümü : 5621 ha           Yükseklik : 530 m – 1375 m

Boylam        : 35,34ºD           İl(ler)        : Çorum, Yozgat, Amasya

Enlem          : 40,26ºK           İlçe(ler)   : Göynücek, Ortaköy, Aydıncık

Koruma Statüleri : Yaban hayatı geliştirme sahası

 

Alanın Tanımı: Kazankaya Vadisi, Yozgat ilinin Aydıncık ilçesinden başlayarak kuzeye doğru yaklaşık 17 kilometre uzanır. ÖDA, Yeşilırmak Nehri’nin bir kolu olan Çekerek Çayı vadisi ve çevresindeki tepeleri içine alır. Yeşilırmak’ın önemli kollarından olan Çekerek, Çamlıbel Dağlarından doğar, Deveci Dağları’nın güneyinden batıya doğru akarak Kazankaya Vadisi’ni oluşturur.

Habitatlar: ÖDA; ağaçlı bozkırlar, meşe ormanları, nehir kıyısı bitki toplulukları, sarp kayalık alanlar ve tarım alanlarından oluşur. Çekerek Nehri’nin, vadi oluşumunu başlattığı yer olan Kazankaya Beldesi çevresinde bozkır bitki örtüsü hâkimdir. Akarsu kıyısındaki subasar alanlarda söğüt toplulukları yer almaktadır.

Türler: Dar yayılışlı ve ülkemize endemik bir bitki olan Scorzonera ekimi ÖDA kriterlerini sağlamaktadır.

ÖDA’da kızıl akbaba (Gyps fulvus) ve küçük akbaba (Neophron percnopterus) üremektedir. Alandaki önemli memeli türlerinin başında su samuru (Lutra lutra) gelmektedir.

Alan Kullanımı: ÖDA’daki insan faaliyetlerinin başında tarım ve küçükbaş hayvancılık gelir. Vadinin genişlediği alanlarda sebze ve meyve yetiştirilmekte, İncesu köyü civarında ise keçi yetiştiriciliği yapılmaktadır.

Kazankaya Vadisi son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye başlayan bir doğa alanıdır. İncesu köyüne yakın olan Hititler dönemine ait Şappinuva yerleşim alanı da birçok turisti bölgeye çekmektedir.

Tehditler: Alan üzerindeki en önemli tehdit, evsel atıkların oluşturduğu kirliliktir. Çekerek çayının geçtiği yerleşimlerde arıtma sistemi bulunmamaktadır.

Bunun yanında vadide yasadışı ağaç kesimi ve yasadışı avcılık devam etmektedir.

Koruma Çalışmaları: Yozgat Valiliği ve Yozgat İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından vadinin milli park statüsü kazanması için girişimlerde bulunulmuştur.

Kuş Araştırmaları Derneği ve Çorum Kuş Gözlem Topluluğu alanda araştırma çalışmaları yürütmektedir.

Yerel İlgi Sahipleri: Çorum Valiliği; Yozgat Valiliği; Çorum Belediyesi; Yozgat Belediyesi; Çorum İl Çevre ve Orman İl Müdürlüğü; Yozgat Çevre ve Orman İl Müdürlüğü; Yozgat Milli Parklar Başmühendisliği; Aydıncık Kaymakamlığı; Aydıncık Belediyesi; Kazankaya Belediyesi; Çorum Kuş Gözlem Topluluğu; Kuş Araştırmaları Derneği

 

Sönmez Yanardağ

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options