Kızılot

AKD036-Kızılot-Önemli Doğa Alanları Kitabı

Koruma Önceliği  : Acil

Alanın Değişimi    : Gerileme (-1)

Yüzölçümü : 8135 ha           Yükseklik : 0 m – 65 m

Boylam        : 31,49ºD           İl(ler)        : Antalya

Enlem          : 36,73ºK           İlçe(ler)   : Manavgat

Koruma Statüleri  : Yok

 

Alanın Tanımı: Kızılot, Antalya’nın Manavgat ilçesi sınırları içerisinde yaklaşık 35 kilometre uzanan uzun ve ince kıyı şerididir. Side antik kenti ile Manavgat Çayı’nın oluşturduğu deltayı içine alır. Manavgat Çayı ile Karpuz (Alara) Çayı arasında yaklaşık 16 kilometre uzunluğunda bir kumsal bulunur. Eskiden yapılan kum ve çakıl alımı nedeniyle alanın özellikle batısındaki kumul yapı bozulmuştur. Manavgat Çayı üzerindeki barajlar nedeniyle alana sediman girişi oldukça azalmıştır. Golf sahasına dönüştürülmesiyle gündeme gelen Sorgun Ormanı da ÖDA sınırları içindedir.

Habitatlar: ÖDA; kumul bitki örtüsü, tarım alanları, maki ve kızılçam (Pinus brutia) topluluklarından oluşur. Alanın özellikle doğu kısmı ince kum ve çakıl karışık kumullardan oluşur. Bu kısımda küçük kum tepeleri sık bitki örtüsüyle kaplıdır. Manavgat Çayı’nın batısında kalan kıyıda ise seyrek bitki örtüsü bulunur. Kızılçam toplulukları, Sorkun köyü ile deniz arasında kalan alanda yer alır. Tarım alanları, Manavgat ilçesi etrafında yoğunlaşmıştır.

Türler: Alanın kuzey kısmı dünyada sadece burada bulunan Orobanche sideana bitki türü için önem taşır. Ülkemize endemik ve dar yayılışlı Campanula telmessi ve Centaurea pamphylica da alanda yaşayan diğer önemli türlerdir.

Kızılot, Türkiye’deki denizkaplumbağası yuvalama alanlarından biridir. Alanda hem deniz kaplumbağası (Caretta caretta) hem de yeşil deniz kaplumbağası (Chelonia mydas) ürer.

Ülkemize endemik ve Akdeniz biyomuna özgü olan büyük esmer (Maniola megala) alandaki önemli kelebek türüdür.

Nesli küresel ölçekte tehlike altında olan Brachythemis fuscopalliata adlı kızböceği de alanda yaşamaktadır.

Alan Kullanımı: Tarım ve turizm ana geçim kaynağıdır. Alanın batı sahillerinde özellikle Side çevresinde turistik yapılaşma vardır. Yaz tatillerinde popüler bir dinlenme alanıdır. Kıyıda amatör balıkçılık yapılmaktadır.

Tehditler: En ciddi tehdit, alandaki kumul ve ormanların Turizm ve Kültür Bakanlığı tarafından golf ve otel alanı olarak tahsis edilmesidir. Alandaki inşaatların bir kısmı yasadışı yollarla yapılmaktadır.

Eskiye oranla azalmış olsa da hâlâ devam eden kum çıkarımı, alandaki kumul ekosistemini tehdit etmektedir. Işık kirliliği, deniz kaplumbağalarının üreme başarısını olumsuz etkilemektedir. Sahildeki sürat tekneleri hız limitlerini aşarak kaplumbağalara zarar vermektedir.

Koruma Çalışmaları: Side Doğa Gönüllüleri ve birçok sivil toplum kuruluşunun desteğiyle oluşturulan Sorgun Platformu, alandaki golf ve otel inşaatlarını durdurmak için bir kampanya yürütmektedir.

Yerel İlgi Sahipleri:Antalya Valiliği; Manavgat Kaymakamlığı; Manavgat Belediyesi; Antalya İl Çevre ve Orman Müdürlüğü; Antalya Tarım İl Müdürlüğü; Kızılot Belediyesi; İl Jandarma Komutanlığı; WWF Türkiye; Side Doğa Gönüllüleri.

 

Burcu Meltem Arık

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options