Nif Dağı

EGE022-Nif Dağı-Önemli Doğa Alanları Kitabı

Koruma Önceliği  : Korumaya Bağımlı

Alanın Değişimi    : Gerileme (-1)

Yüzölçümü : 21398 ha         Yükseklik : 70 m – 1446 m

Boylam        : 27,34ºD           İl(ler)        : İzmir

Enlem          : 38,38ºK           İlçe(ler)   : Bornova, Kemalpaşa, Buca, Torbalı

Koruma Statüleri : Yok

 

Alanın Tanımı: Nif Dağı, İzmir şehrinin hemen doğu ucunda bulunan bir ÖDA’dır ve İzmir’i Ankara’ya bağlayan karayolunun güneyinde yer alır. Bornova düzlüğünden hızla yükselen dağ, pek çok akarsu ile sarp vadilere ayrılmıştır ve geniş kayalık alanlar içerir. İzmir’e yakınlığına rağmen Akdeniz orman ve maki topluluklarının iyi korunmuş örneklerini içerir.

Habitatlar: Alan, Akdeniz bitki örtüsünün tipik örneklerini içerir. Alçaktan yükseğe doğru sırasıyla frigana toplulukları, kermes meşesinin (Quercus coccifera) baskın olduğu makilikler, kızılçam ormanları, karaçam ormanları ve dağın zirvesini kaplayan yüksek dağ çayırları ÖDA’daki temel yaşam alanlarını oluşturmaktadır.

Türler: Alanda bu güne kadar kaydedilmiş 600’den fazla bitki taksonunun 21’i ÖDA kriterlerini sağlamaktadır. Bunlardan ikisinin – Centaurea zeybekii ve Minuartia nifensis – bilinen dünya dağılımı Nif Dağı ile sınırlıdır.

ÖDA, pürtüklü semender (Triturus karelinii) için bölgesel ölçekte önem taşır.

Şeritli engerek (Montivipera xanthina) ve ev yılanı (Zamenis situla) alanda korumada öncelikli sürüngen türleridir.

Capoeta bergamae adlı içsu balığı, Türkiye’ye endemik ve nesli tehlikedeki bir türdür ve bu nedenle ÖDA kriterlerini sağlamaktadır.

Nesli bölgesel ölçekte tehlike altındaki karagözlü mavi kelebek (Glaucopsyche alexis), Himalaya mavi kelebeği (Pseudophilotes vicrama) ve sarı lekeli zıpzıp (Thymelicus acteon) alandaki önemli kelebek türleridir.

Alan Kullanımı: ÖDA’daki en yaygın kullanım şekli ormancılıktır. Dağın alçak kesimlerinde ise tarım ve hayvancılık faaliyetleri yürütülmektedir. Öte yandan, alanın çevresinde birçok yerleşim yeri bulunmaktadır. Bunlardan biri olan Kemalpaşa ilçesi sanayi açısından gelişmiş bir yerdir.

Tehditler: İzmir’in bu bölgeye doğru büyümesi ÖDA üzerindeki tehditlerin başında gelmektedir.

Alanın karşılaştığı diğer büyük sorunlar arasında özellikle yaz aylarında görülen orman yangınları gelmektedir.

Koruma Çalışmaları: Alanda bilinen bir koruma çalışması bulunmamaktadır.

Yerel İlgi Sahipleri: İzmir İl Çevre ve Orman Müdürlüğü; Kemalpaşa Kaymakamlığı; Bornova Kaymakamlığı.

 

Bahtiyar Kurt

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options