Olur – Oltu Bozkırları

DKD009-Olur Oltu Bozkırları-Önemli Doğa Alanları Kitabı

Koruma Önceliği  : Korumaya Bağımlı

Alanın Değişimi    : Aynı (0)

Yüzölçümü : 104907 ha       Yükseklik               : 860 m – 2980 m

Boylam        : 42,03ºD           İl(ler)     : Artvin, Ardahan, Erzurum

Enlem          : 40,56ºK           İlçe(ler)   : Posof, Şavşat, Hanak, Artvin merkez, Ardanuç, Ardahan merkez, Yusufeli, Göle, Olur, Narman

Koruma Statüleri : Yok

 

Alanın Tanımı: Yüksek dağlarla çevrili bir ova niteliğinde olan alanın içinden Yusufeli’ni Olur ve Oltu’ya bağlayan karayolu geçer. ÖDA, kuru iklimi ve vadi tabanındaki toprak yapısının tuzlu olması nedeniyle çevresindeki doğal alanlardan belirgin derecede farklıdır. Bölgede geniş vadiler ve sarp kayalıklar bulunmaktadır. Bu vadilerden biri olan Narman bölgesi kırmızı peri bacaları ile göze çarpar. ÖDA’nın güney sınırını Narman ilçe merkezi oluşturmaktadır. Güneydoğuda ise Çatal Dağı yer alır. Alanın tam ortasından Oltu Çayı geçmektedir.

Habitatlar: Alan, Doğu Karadeniz’deki tek geniş ve kesintisiz tuzcul bozkırları içerir. Tepeler dağ bozkırları ve parçalar halinde uzanan karaçam topluluklarıyla kaplıdır. Daha yüksek bölgelerde ise yüksek dağ çayırları uzanır.

Türler: Olur – Oltu Bozkırları bitkiler açısından oldukça zengindir. Dünya dağılımı bu alanla sınırlı olduğu bilinen üç bitki türü bulunmaktadır. Bu türler, bir geven türü olan Astragalus nigrocalycinus, bir peygamberçiçeği türü olan Centaurea taochia ve bir tür düğünçiçeği olan Delphinium munzianum’dur.

Alan kuşlar açısından da önem taşır. Bölgede yüksek sayılarda gökkuzgun (Coracias garrulus) üremektedir. Sakallı akbaba (Gypaetus barbatus), kızıl akbaba (Gyps fulvus) ve küçük akbaba (Neophron percnopterus) da alanda üreyen önemli yırtıcı türleridir.

Alan Kullanımı: Bölgedeki ana geçim kaynağı hayvancılıktır. Küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık yaygın olarak yapılmaktadır. Bunun yanında alanda kuru tarım ve az miktarda arıcılık faaliyetleri yürütülmektedir. Narman bölgesi Kapadokya benzeri peyzajı ile günübirlik turistlerin ilgi odağı olmaya başlamıştır. Oltu ilçesi günübirlik turizmin geliştiği başka bir alandır.

Tehditler: ÖDA içinde iki baraj yapımı planlanmaktadır. Diğer önemli bir tehdit ise yoğun otlatma baskısıdır.

Koruma Çalışmaları: Alanda bilinen bir koruma çalışması bulunmamaktadır.

Yerel İlgi Sahipleri: Ardahan İl Çevre ve Orman Müdürlüğü; Artvin İl Çevre ve Orman Müdürlüğü; Erzurum İl Çevre ve Orman Müdürlüğü; Olur Kaymakamlığı; Oltu Kaymakamlığı; Narman Kaymakamlığı.

 

Bahtiyar Kurt, Dicle Tuba Kılıç

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options