Seyfe Gölü

ORT033-Seyfe Gölü-Önemli Doğa Alanları Kitabı

Koruma Önceliği  : Restorasyon Aşaması

Alanın Değişimi    : Gerileme (-3)

Yüzölçümü : 46359 ha         Yükseklik : 1120 m – 1200 m

Boylam        : 34,45ºD           İl(ler)         : Kırşehir

Enlem          : 39,27ºK           İlçe(ler)     : Boztepe, Kozaklı, Mucur, Hacıbektaş

Koruma Statüleri : Doğal sit alanı, Ramsar alanı, tabiatı koruma alanı

 

Alanın Tanımı: ÖDA, Kırşehir il merkezinin kuzeydoğusundaki sığ tuzlu bir göl olan Seyfe Gölü ile çevresindeki sulak alan ve bozkırlardan oluşur. Malya yarı kapalı havzasının güney ucunda yer alır. Alanın doğusundaki tuzlu bataklıklar kuşlar için önemli bir beslenme ve üreme alanıdır. Ayrıca Seyfe Gölü içindeki adacıklar da kuşlar tarafından üreme alanı olarak kullanılır. Alanın kuzey bölümünde geniş bozkırlar ve tarım alanları uzanır. Alan su rejimine yapılan müdahaleler nedeniyle son yıllarda tümüyle kurumuştur.

Habitatlar: Alanda sığ tuzlu bir göl ve gölü çevreleyen sulak çayırlar bulunur. Sulak alanın etrafında tuzcul bozkırlar ve yer yer kuru tarım alanları bulunur.

Türler: Alandaki bozkırlar bitki türleri için önem taşır. Centaurea pergamacea ve Lepidium caespitosum alanda yaşayan ve nesli dünya ölçeğinde tehlike altında olan türlerdir.

ÖDA çok yakın zamana kadar kuşlar için önemli bir üreme, göç ve kışlama alanıydı. Ancak son yıllarda alanın kuruması sonucunda bu türlerin hemen hemen tümü ortadan kalkmıştır.

Alan Kullanımı: Alanda hububat, ayçiçeği, şeker pancarı ve baklagil tarımı yapılmakta, alan içindeki meralarda ise hayvancılık yapılmaktadır.

Tehditler: ÖDA üzerindeki en büyük tehdit DSİ tarafından su rejime yapılan müdahalelerdir. Orta Anadolu’daki pek çok sulak alan gibi Seyfe Gölü de kuruma noktasına gelmiştir. Gölün kuzeyindeki bozkırlar bir drenaj kanalıyla gölden ayrılmıştır, bu alanlar yıkanıp tuzdan arındırılarak tarıma açılmak istenmektedir.

DSİ, 1990 yılında göldeki kurutma projesini “Seyfe Gölü Ekoloji Koruma Projesi” olarak değiştirmiştir. Bu proje ile gölün çevresindeki doğal bozkırlar, kuşların ürediği doğal üreme adacıkları ve bataklıklar yok olacak, dolayısıyla sulak alan sistemi bozulacaktır. Proje sonucunda kaybedilen bu alanların tarım alanına dönüştürülmesi hedeflenmektedir.

Koruma Çalışmaları: Ulusal Sulak Alanlar Komisyonu alanın eski haline getirilmesi için bir dizi karar almış olsa da bu kararlar bugüne kadar uygulanamamıştır.

Yerel İlgi Sahipleri: Kırşehir Valiliği; Kırşehir İl Çevre ve Orman Müdürlüğü; Devlet Su İşleri (DSİ).

 

Murat Gülsaçan

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options