Sırpsındığı

MAR010-Sırpsındığı-Önemli Doğa Alanları Kitabı

Koruma Önceliği  : Korumaya Bağımlı

Alanın Değişimi    : Gerileme (-1)

Yüzölçümü : 41878 ha         Yükseklik : 15 m – 270 m

Boylam        : 26,50ºD           İl(ler)        : Edirne

Enlem          : 41,71ºK             İlçe(ler)   : Edirne merkez, Uzunköprü, Meriç

Koruma Statüleri : Yok

 

Alanın Tanımı: Sırpsındığı ÖDA’sı adını bugünkü adı Sarayakpınar olan bucağın eski adından alır. Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan sınırının ortasında yer alan ÖDA, Meriç ve Tunca nehirleri boyunca uzanır. Alan büyük ölçüde nehir ekosistemi ve tarım alanlarıyla kaplıdır. Çok sayıda tarihi yerleşim, anıtmezar ve şehitlikleriyle bilinen Sırpsındığı Ovası ve bu ovadan güneye doğru Meriç Nehri boyunca uzanan galeri ormanları ve taşkınlar alanın sınırları içinde kalır. ÖDA, barındırdığı su kuşu kolonileri ve iç su balıkları nedeniyle önem taşır.

Habitatlar: ÖDA; geniş tarım alanları, nehir kıyısı taşkınları ve galeri ormanlarından oluşur. Ağaç toplulukları, adacıklar ve sazlıklar Meriç Nehri boyunca uzanır. Tarım alanları alanın kuzey kısmındaki ovada geniş yer kaplar.

Türler: ÖDA’ nın kuzeyinde uzanan büyük bir kısmı tarım arazileriyle kaplı ovada şah kartal (Aquila heliaca) ve yoz atmaca (Accipiter brevipes) üremektedir.

Nesli küresel ölçekte tehlike altında olan fare kuyruklu yediuyur (Myomimus roachi), beyazkesicidişli körfare (Nannospalax leucodon) ve Avrupa gelengisi (Spermophilus citellus) diğer korumada öncelikli türlerdir. Alan aynı zamanda Trakya tosbağası (Testudo hermanni) için önem taşır.ÖDA içinden geçen Meriç Nehri’nde, nesli küresel ölçekte tehlike altında olan Vimba melanops adlı içsu balığı yaşamaktadır. Aynı bölge Coenagrion ornatum adlı kızböceği için de önemlidir.

Alan Kullanımı: Bölgedeki temel geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır.

Tehditler: Tarım alanlarının genişlemesi ve aşırı kimyasal ilaç kullanımı alandaki en ciddi sorunlardır.

Koruma Çalışmaları: Alanda bilinen bir koruma çalışması yoktur.

Yerel İlgi Sahipleri: Edirne Valiliği; Edirne İl Çevre Ve Orman Müdürlüğü, İstanbul Kuş Gözlem Topluluğu.

 

Gökmen Yalçın

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options