Sofular Tepeleri

OBK008-Sofular Tepeleri-Önemli Doğa Alanları Kitabı

Koruma Önceliği  : İzlenmesi Gerekli

Alanın Değişimi    : Aynı (0)

Yüzölçümü : 36241 ha         Yükseklik : 0 m – 771 m

Boylam        : 31,98ºD           İl(ler)         : Zonguldak

Enlem          : 41,46ºK           İlçe(ler)    : Zonguldak merkez, Çaycuma, Gökçebey

Koruma Statüleri : Yok

 

Alanın Tanımı: Sofular Tepeleri Önemli Doğa Alanı, Zonguldak-Devrek karayolunun doğusunda yer alan tepelerden oluşur. ÖDA’nın doğu sınırını Yenice (Filyos) Nehri ve Çaycuma İlçesi oluşturur. Yenice Nehri’nin kollarından olan Kara ve Yalnızcı dereleri ÖDA içindeki tepelerden doğar. Alanın kuzey kısmındaki bakir ormanlık alanların içinde birçok mağara bulunur. Zonguldak’ı Amasra’ya bağlayan kıyı karayolu alanın içinden geçer. Alan birçok köyü bünyesinde barındırır.

Habitatlar: ÖDA; batı Karadeniz kayın ormanları, Karadeniz kıyısı yalancı maki toplulukları ve tarım alanlarından oluşur. Tarım alanları ÖDA’nın güney kısmında yoğunlaşır. Maki toplulukları ise deniz kıyısını takip eden bölgede görünür. Tarım alanları ile makilikler arasında kalan geniş bölge ise kayın ormanlarıyla kaplıdır. Tepelerin hâkim olduğu bu kısımda çok fazla vadi bulunmaz.

Türler: Sofular Tepeleri barındırdığı memeli türleri nedeniyle ÖDA statüsü kazanmaktadır. ÖDA içindeki mağaralar yarasalar için önemli üreme bölgeleridir. Bu türler arasında nesli dünya ölçeğinde tehlike altındaki Akdeniz nalburunluyarasası (Rhinolophus euryale) ve büyük kulaklı yarasa (Myotis bechsteini) yer almaktadır. Bunun yanında alanda nalburunlu büyükyarasa (Rhinolophus ferrumequinum) ve nalburunlu küçükyarasa (Rhinolophus hipposideros) da üremektedir.

Alan Kullanımı: Alanın doğu ve güney bölgesinde kalan Yeşilce Nehri ve kolları boyundaki verimli ovalar tarımsal üretim bakımından önem taşır. Bu kesimde mısır, sebze ve meyve üretilir. Hayvancılık, özellikle manda yetiştiriciliği Çaycuma bölgesinde yapılan etkinliklerdendir. Kıyı boyunca balıkçılık gelişmiştir.

Tehditler: Alanda bilinen tek tehdit, mağaraların turizme açılmasıdır. Mağaranın kullanımı ve ışıklandırmasının mağarada yaşayan yarasaları rahatsız etmeyecek şekilde düzenlenmesi gereklidir.

Koruma Çalışmaları: Alanda bilinen bir koruma çalışması bulunmamaktadır.

Yerel İlgi Sahipleri: Zonguldak Valiliği; Zonguldak İl Çevre ve Orman Müdürlüğü; Zonguldak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü; Çaycuma Kaymakamlığı; Gökçebey Kaymakamlığı.

 

Dicle Tuba Kılıç, Bahtiyar Kurt 

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options