Tecer Dağları

ORT044-Tecer Dağları-Önemli Doğa Alanları Kitabı

Koruma Önceliği  : Korumaya Bağımlı

Alanın Değişimi    : Gerileme (-1)

Yüzölçümü : 149112 ha                Yükseklik : 1300 m – 2802 m

Boylam        : 37,53ºD                    İl(ler)         : Sivas

Enlem          : 39,57ºK n                 İlçe(ler)     : Zara, Sivas merkez, Hafik, Ulaş, Kangal

Koruma Statüleri : Yok

 

Alanın Tanımı: Tecer Dağları, Sivas’ın güneydoğusunda yer alan ve doğubatı doğrultusunda uzanan bir dağ silsilesidir. Ulaş Gölleri ÖDA’sı alanın batı sınırını oluşturur. Dağ silsilesinin kuzey yamaçları Kızılırmak Nehri’ni, güney yamaçları ise Fırat Nehri’nin bir kolu olan Çaltı Çayı’nı beslemektedir. Orta Anadolu’nun en bakir doğal alanlarından biri olan ÖDA’nın bir bölümü jipsli bozkırlarla kaplıdır. Bölge tepelik alanlar ve tepelerin arasındaki irili ufaklı sulak alanlarla karakterize olmuştur. Alanda yer yer sarıçam ve ardıç toplulukları bulunur.

Habitatlar: ÖDA, dağ bozkırları, yüksek dağ bozkırları, tarım alanları, mevsimsel göl ve bataklıklar ile sarıçam, ardıç ve meşe topluluklarından oluşur. Yakın geçmişte ormanlık alanların bulunduğu Tecer Dağları günümüzde daha çok dağ bozkırları ve meşe (Quercus) çalılıklarıyla kaplıdır. Ancak hâlâ ardıç (Juniperus) ve sarıçamlara (Pinus sylvestris) yer yer rastlanmaktadır. Tecer Dağları boyunca tepelerin arasında kalan alçak bölgelerde mevsimsel göller ve bataklıklar bulunur. Bataklıklar kısmen sazlıklarla kaplıdır.

Türler: Tecer Dağları, nesli küresel ölçekte tehlikede olan ve dünyadaki dağılımı dar bir alanla sınırlı bitki taksonları açısından oldukça zengin bir alandır. Alanda yaşayan 40 bitki taksonu ÖDA kriterlerini sağlamaktadır. Bu türlerden Helichrysum sivasicum ve Hypericum pumilio‘nun dünya üzerinde bilinen dağılımı Tecer Dağları ile sınırlıdır

Bitki türlerinin yanı sıra alan özellikle yırtıcı kuşlar ve turnalar (Grus grus) için önemlidir. Kaya kartalı (Aquila chrysaetos), kara çaylak (Milvus migrans) ve kızıl şahin (Buteo rufinus) alanda üreyen yırtıcı kuşlardandır. Turnalar tepeler arasında kalan bataklık alanlarda üremektedir.

Alan Kullanımı: Alanda yoğun olarak hayvancılık yapılmaktadır. Arazi şartlarının uygun olduğu bölgelerde ise tarım faaliyetleri de gerçekleştirilmektedir. Tarım alanları ÖDA’nın batı ve güneyinde yoğunluk gösterir.

Tehditler: Bir zamanlar orman örtüsünün daha yaygın olduğu Tecer Dağları, aşırı ve plansız ağaç kesimi nedeniyle bu özelliğini yitirmiştir. Alan üzerindeki en ciddi tehdit aşırı otlatmadır ve bu durum yeni ağaç örtüsünün yetişmesine izin vermemektedir.

Koruma Çalışmaları: Alanda bilinen bir koruma çalışması bulunmamaktadır.

Yerel İlgi Sahipleri: Sivas Valiliği; Sivas İl Çevre ve Orman Müdürlüğü; Zara Kaymakamlığı; Hafik Kaymakamlığı; Ulaş Kaymakamlığı; Kangal Kaymakamlığı.

 

Bahtiyar Kurt

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options