Yılanlıkale Tepeleri

AKD060-Yılanlıkale Tepeleri-Önemli Doğa Alanları Kitabı

Koruma Önceliği  : İzlenmesi Gerekli

Alanın Değişimi    : Aynı (0)

Yüzölçümü : 9642 ha           Yükseklik : 20 m – 760 m

Boylam        : 35,68ºD           İl(ler)        : Adana

Enlem          : 36,93ºK           İlçe(ler)    : Ceyhan, Yüreğir, Yumurtalık

Koruma Statüleri : Yok

 

Alanın Tanımı: Adını Ceyhan – Adana karayolunun yedinci kilometresinde bulunan Yılanlıkale adlı tarihi kalıntıdan alan ÖDA, batıda Ceyhan Nehri, doğuda ve güneyinde Yumurtalık ilçesindeki tarım alanlarıyla çevrilidir. Çukurova’nın ortasında kalmış bir yükselti olarak dikkat çeker. Alanın etrafında yoğun olarak tarım yapılır.

Habitatlar: Yılanlıkale, Akdeniz tipi bodur makiliklerle kaplıdır. Özellikle otlatmanın yoğun olduğu yamaçlarda geniş garig toplulukları uzanır. Tepelerin dereler tarafından oyulmuş bölgelerinde özellikle kuşlar için önemli üreme alanları olan sarp kayalıklar bulunur.

Türler: ÖDA, ülkemize endemik ve dünya ölçeğinde nesli tehlike altında olan iki bitki türüne ev sahipliği yapmaktadır; Heptaptera cilicica ve Hyacinthella lazulina.

Alandaki sarp kayalıklar, küçük ebabil (Apus affinis) ve gökkuzgun (Coracias garrulus) için önemli üreme alanlarıdır.

Dünya ölçeğinde nesli tehlike altında bulunan kirpikli yarasa (Myotis emarginatus) için önemli bir üreme alanıdır. Diğer yandan, Akdeniz biyomuna özgü ve dar yayılışlı bir kızböceği türü olan Gomphus davidi için ÖDA statüsünü sağlar.

Alan Kullanımı: Alandaki ana insan faaliyeti turizmdir ve az miktarda hayvancılık ve tarım yapılır. Yılanlıkale kalıntıları çok sayıda ziyaretçi çekmektedir. Alanın çevresinde ve sınırlarında yoğun olarak tarım yapılmaktadır.

Tehditler: Yılanlıkale’deki turizm faaliyetleri alanda yuvalayan yarasalar için tehdit oluşturmaktadır.

Koruma Çalışmaları: Alanda bilinen bir koruma çalışması bulunmamaktadır.

Yerel İlgi Sahipleri: Adana Valiliği; Adana İl Çevre ve Orman Müdürlüğü; Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü; Ceyhan Kaymakamlığı.

 

Bahtiyar Kurt

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options