Zamantı

ORT040-Zamantı-Önemli Doğa Alanları Kitabı

Koruma Önceliği  : Korumaya Bağımlı

Alanın Değişimi    : Aynı (0)

Yüzölçümü : 147706 ha                Yükseklik : 1330 m – 2326 m

Boylam        : 36,19ºD                    İl(ler)        : Kayseri

Enlem          : 38,62ºK                    İlçe(ler)    : Pınarbaşı, Sarız, Bünyan, Tomarza

Koruma Statüleri : Yok

 

Alanın Tanımı: Alan Erciyes Dağı’nın doğusundaki Zamantı Çayı’nı ve kollarını içine alır. Batıda Aygörmez, doğuda ise Soğanlı ve Keçi dağları tarafından çevrilir. Pınarbaşı ilçe merkezi ÖDA sınırları içerisinde kalır. Pınarbaşı’nı Tomarza’ya bağlayan karayolu alanın içinden geçer. ÖDA’nın en yüksek yeri doğudaki Şırvan Dağı’dır.

Habitatlar: Bölge genel olarak dağ bozkırı ve tarım alanlarından oluşmaktadır. Zamantı Çayı ve kolları dağlık bölge akarsu ekosisteminin iyi korunmuş örneklerini içerir. Doğudaki Şırvan Dağı’nın üst kesimlerinde yüksek dağ çayırları bulunur.

Türler: Isatis huber-morathii isimli bir tür çivitotu türünün dünya üzerinde bilinen dağılımı Zamantı Önemli Doğa Alanı ile sınırlıdır.

Alan özellikle endemik akarsu balıkları açısından büyük önem taşır. Türkiye’nin en nadir akarsu balıklarından Barbatula samantica, Barbatula seyhansis ve Salmo platycephalus türleri Zamantı Çayı ve kollarında yaşamaktadır.

Alan Kullanımı: Bölge halkının geçim kaynaklarının başında tarım faaliyetleri gelmektedir ve genel olarak kuru tarım yapılmaktadır. ÖDA’da büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık faaliyetleri de yoğun olarak yapılmaktadır.

Tehditler: Zamantı Çayı’ndan Sultansazlığı çevresindeki tarım alanlarına Zamantı Tüneli Projesi kapsamında su aktarılması düşünülmektedir. Tünel inşaatı halihazırda devam etmektedir. Sistemin çalışması Zamantı bölgesindeki su miktarlarını azaltacağından alandaki doğal değerleri ve özellikle de Zamantı Çayı’nda yaşayan içsu balıklarını olumsuz yönde etkileyebilir. Projenin alandaki türler üzerindeki etkisinin araştırılması gerekmektedir.

Koruma Çalışmaları: Alanda bilinen bir koruma çalışması bulunmamaktadır.

Yerel İlgi Sahipleri: Kayseri Valiliği; Kayseri İl Çevre ve Orman Müdürlüğü; Pınarbaşı Kaymakamlığı; Tomarza Kaymakamlığı.

 

Bahtiyar Kurt

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options