Zeytin Ağacına Sadakat

Kategori: Haber
Etiketler:

Zeytinlikler yaşam kaynağıdır.

Bu sabah, zeytinlikleri koruyan kanunun bugün 15:30’da 26 kişilik Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nda yapılacak bir oylamayla değiştirilebileceğini öğrendik. TBMM komisyon üyelerine aşağıdaki metni yolladık. Sizlerin de paylaşması, zeytinliklerin geleceği için büyük önem taşıyor.
Metni ve komisyondaki milletvekillerinin e-posta adreslerini aşağıda bulabilirsiniz. #ZeytinAğacınaSadakat

Sayın milletvekili,

Zeytinlikler taşıdığı kültürel, ekonomik ve biyolojik değerler ile Anadolu’nun en önemli peyzajları arasındadır. Geleneksel zeytinlikler zeytincilik ve yağcılık faaliyeti ile yöre ekonomisine büyük katkı sağlarken ekosistem olarak ele alındığında birçoğu ülkemizin Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi (Bern Sözleşmesi) ile korumayı taahhüt ettiği memelilere, sürüngenlere, amfibilere ve bitkilere yaşam alanı sağlamaktadır.

Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın;

• 2. Maddesi ile Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun’a Zeytinlik Saha tanımı getirilmesi söz konusudur. Tanım içerisinde Zeytinlik Saha “bir dekar alanda en az 15 kültür çeşidi veya yabani zeytin bitkisinin bulunduğu alan” olarak tanımlanmıştır. Eğer, düzenleme taslaktaki gibi kabul edilirse ülkemizdeki geleneksel zeytin ağaçlarının yaklaşık yarısı zeytinlik saha tanımının dışına çıkarılmış ve bu alanlarda yapılacak faaliyetler de kontrol dışı kalmış olacaktır. Bu durum da, üretimin çok ciddi bölümünün kayba uğrayacağı sonucunu doğuracaktır.
• 4. Maddesi ile Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun’un 20. Maddesi değiştirilerek; “…alternatif alan bulunmaması ve Kurulun uygun görmesi şartıyla;
a) Jeotermal kaynaklı teknolojik sera yatırımları,
b) İlgili bakanlıkça kamu yararı kararı alınmış madencilik faaliyetleri,
c) Bakanlıklarca kamu yararı kararı alınmış yatırımlar,
ç) Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesisleri,
d) Petrol ve doğal gaz arama ve işletme faaliyetleri,
e) Hazırlanmış imar planlarına rağmen mevcut yerleşim alanlarının genişlemesine engel olduğu tespit edilen sahalarda yapılacak imar planı değişimleri, için zeytinlik sahalarında yatırım yapılmasına Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından izin verilebileceği” öngörülmektedir. Tasarıda kullanılan kamu yararı kavramı yüzlerce yıldır Anadolu’yu gerek ekonomik gerekse ekolojik olarak besleyen ve birçok canlı türüne barınma, üreme, hayatta kalma olanağı sağlayan kadim bir kültürel peyzaj le karşılaştırıldığında anlamsız kalmaktadır. Tasarıda adı geçen sürdürülebilir enerji kaynaklarının doğa ve bitkisel üretim üzerindeki etkileri konusunda yeteri kadar bilimsel araştırma olmadığı için özellikle uzun vadeli etkileri de bilinmemektedir. Petrol ve doğal gaz arama ve işletme faaliyetleri sırasında ortaya çıkacak petrol ve akaryakıt türevleri tüm ekosistem üzerinde olumsuz etki bırakacaktır.

Ayrıca, aynı tasarının 26. Maddesi ile Kıyı Kanunu’na kıyı alanlarında endüstri bölgelerinin kurulması için istisna getirilmek isteniyor. 30. Madde ile de Mera Kanunu’na istisnalar getiriliyor.

Lütfen zeytinliklerin ve Anadolu doğasının geleceği için yasanın zeytin ağaçlarıyla ilgili 2. Maddesini ve 4. Maddesini (yasadaki 20. Maddeyi değiştiren en önemli maddedir), 26. Maddesini ve 30. Maddesini bizi temsil eden vekil olarak reddetmenizi arz ederiz.

Milletvekilleri:

https://komisyon.tbmm.gov.tr/uyeler.php?pKomKod=36
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]

19 Comments for : Zeytin Ağacına Sadakat
  • Yağmur
  • 30 Mayıs 2017
  Cevapla

  Milletvekillerinin e-posta adresleri geçersiz görünüyor.

   • dogadernegi
   • 31 Mayıs 2017
   Cevapla

   Adresler çalışıyor, adresleri doğrudan kopyaladıysanız e posta servis sağlayıcınızla ilgili bir teknik problem olmuş olabilir.

  • Neslihan Günay
  • 30 Mayıs 2017
  Cevapla

  Daha sağlıklı nesil için zeytinlerimize dokunmayın

  • Serap
  • 30 Mayıs 2017
  Cevapla

  Yazilanlara ek olarak zeytin agaclari korunmazsa beslenmemizin temel tasi zeytini de ithal mi edecegiz.kendimize yapacagimiz en.buyuk ihanet zeytin agaclarinin yok olmasina musaade etmektir.lutfen bu vebalin altina girmeyiniz.

  • Özgül Sevil
  • 30 Mayıs 2017
  Cevapla

  Doğayı korumak en acil öncelimiz olmalı

  • Gönül Karaca
  • 30 Mayıs 2017
  Cevapla

  #zeytinedokunma
  #zeytinagacimadokunma
  #zeytinagacinasadakat
  Koruma ve kesilmesini egelleyici bi kanun çıksın lutfen!!

  • Handan
  • 30 Mayıs 2017
  Cevapla

  Zeytinlerimizi koruyalım

  • Neslihan uysal
  • 30 Mayıs 2017
  Cevapla

  Zeytinliklerimizi koruyalım.

  • Nihal Karabulut
  • 30 Mayıs 2017
  Cevapla

  Zeytinlere dokunmayın

 1. Cevapla

  Zeytinime dokunma

  • Fulya Koç
  • 30 Mayıs 2017
  Cevapla

  Lütfen dikkate alın.

  • Mine
  • 31 Mayıs 2017
  Cevapla

  Kıymayın, yazıktır, günahtır. Geleceğimize kıymayın.

  • Füsun koroglu
  • 31 Mayıs 2017
  Cevapla

  Zeytini yok etmek eşittir altını çöpe atmak.

  • Tülay
  • 31 Mayıs 2017
  Cevapla

  Zeytinlikkerin kıymetini bilelim.kalp damar sağlığı ve bir çok hastalıktan korunmak ve kurtulmak için kendimiz için gelecek nesilker için koruyalım.bir zeytin ağacının ömrü cok uzundur yani geleceğimzdir yok etmeyin izin vermeyin.

  • Sevtap
  • 31 Mayıs 2017
  Cevapla

  Sayın milletvekili,

  Zeytinlikler taşıdığı kültürel, ekonomik ve biyolojik değerler ile Anadolu’nun en önemli peyzajları arasındadır. Geleneksel zeytinlikler zeytincilik ve yağcılık faaliyeti ile yöre ekonomisine büyük katkı sağlarken ekosistem olarak ele alındığında birçoğu ülkemizin Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi (Bern Sözleşmesi) ile korumayı taahhüt ettiği memelilere, sürüngenlere, amfibilere ve bitkilere yaşam alanı sağlamaktadır.

  Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın;

  • 2. Maddesi ile Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun’a Zeytinlik Saha tanımı getirilmesi söz konusudur. Tanım içerisinde Zeytinlik Saha “bir dekar alanda en az 15 kültür çeşidi veya yabani zeytin bitkisinin bulunduğu alan” olarak tanımlanmıştır. Eğer, düzenleme taslaktaki gibi kabul edilirse ülkemizdeki geleneksel zeytin ağaçlarının yaklaşık yarısı zeytinlik saha tanımının dışına çıkarılmış ve bu alanlarda yapılacak faaliyetler de kontrol dışı kalmış olacaktır. Bu durum da, üretimin çok ciddi bölümünün kayba uğrayacağı sonucunu doğuracaktır.
  • 4. Maddesi ile Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun’un 20. Maddesi değiştirilerek; “…alternatif alan bulunmaması ve Kurulun uygun görmesi şartıyla;
  a) Jeotermal kaynaklı teknolojik sera yatırımları,
  b) İlgili bakanlıkça kamu yararı kararı alınmış madencilik faaliyetleri,
  c) Bakanlıklarca kamu yararı kararı alınmış yatırımlar,
  ç) Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesisleri,
  d) Petrol ve doğal gaz arama ve işletme faaliyetleri,
  e) Hazırlanmış imar planlarına rağmen mevcut yerleşim alanlarının genişlemesine engel olduğu tespit edilen sahalarda yapılacak imar planı değişimleri, için zeytinlik sahalarında yatırım yapılmasına Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından izin verilebileceği” öngörülmektedir. Tasarıda kullanılan kamu yararı kavramı yüzlerce yıldır Anadolu’yu gerek ekonomik gerekse ekolojik olarak besleyen ve birçok canlı türüne barınma, üreme, hayatta kalma olanağı sağlayan kadim bir kültürel peyzaj le karşılaştırıldığında anlamsız kalmaktadır. Tasarıda adı geçen sürdürülebilir enerji kaynaklarının doğa ve bitkisel üretim üzerindeki etkileri konusunda yeteri kadar bilimsel araştırma olmadığı için özellikle uzun vadeli etkileri de bilinmemektedir. Petrol ve doğal gaz arama ve işletme faaliyetleri sırasında ortaya çıkacak petrol ve akaryakıt türevleri tüm ekosistem üzerinde olumsuz etki bırakacaktır.

  Ayrıca, aynı tasarının 26. Maddesi ile Kıyı Kanunu’na kıyı alanlarında endüstri bölgelerinin kurulması için istisna getirilmek isteniyor. 30. Madde ile de Mera Kanunu’na istisnalar getiriliyor.

  Lütfen zeytinliklerin ve Anadolu doğasının geleceği için yasanın zeytin ağaçlarıyla ilgili 2. Maddesini ve 4. Maddesini (yasadaki 20. Maddeyi değiştiren en önemli maddedir), 26. Maddesini ve 30. Maddesini bizi temsil eden vekil olarak reddetmenizi arz ederiz.

  • Sibel
  • 1 Haziran 2017
  Cevapla

  Gelecek sizi bizi hepimizi çocuklarımızı doğmuş doğacakları ilgilendiriyor lütfen anlık değil geleceğide düşünüp karar verin

  • emel
  • 1 Haziran 2017
  Cevapla

  mailler için geçersiz diyor ?

  • gltn
  • 2 Haziran 2017
  Cevapla

  elimizden gelen birşey varsa söyleyin yeter artık bu doğa katliamıııııı

  • Selçuk
  • 3 Haziran 2017
  Cevapla

  Sayın milletvekili,

  Zeytinlikler taşıdığı kültürel, ekonomik ve biyolojik değerler ile Anadolu’nun en önemli peyzajları arasındadır. Geleneksel zeytinlikler zeytincilik ve yağcılık faaliyeti ile yöre ekonomisine büyük katkı sağlarken ekosistem olarak ele alındığında birçoğu ülkemizin Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi (Bern Sözleşmesi) ile korumayı taahhüt ettiği memelilere, sürüngenlere, amfibilere ve bitkilere yaşam alanı sağlamaktadır.

  Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın;

  • 2. Maddesi ile Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun’a Zeytinlik Saha tanımı getirilmesi söz konusudur. Tanım içerisinde Zeytinlik Saha “bir dekar alanda en az 15 kültür çeşidi veya yabani zeytin bitkisinin bulunduğu alan” olarak tanımlanmıştır. Eğer, düzenleme taslaktaki gibi kabul edilirse ülkemizdeki geleneksel zeytin ağaçlarının yaklaşık yarısı zeytinlik saha tanımının dışına çıkarılmış ve bu alanlarda yapılacak faaliyetler de kontrol dışı kalmış olacaktır. Bu durum da, üretimin çok ciddi bölümünün kayba uğrayacağı sonucunu doğuracaktır.
  • 4. Maddesi ile Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun’un 20. Maddesi değiştirilerek; “…alternatif alan bulunmaması ve Kurulun uygun görmesi şartıyla;
  a) Jeotermal kaynaklı teknolojik sera yatırımları,
  b) İlgili bakanlıkça kamu yararı kararı alınmış madencilik faaliyetleri,
  c) Bakanlıklarca kamu yararı kararı alınmış yatırımlar,
  ç) Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesisleri,
  d) Petrol ve doğal gaz arama ve işletme faaliyetleri,
  e) Hazırlanmış imar planlarına rağmen mevcut yerleşim alanlarının genişlemesine engel olduğu tespit edilen sahalarda yapılacak imar planı değişimleri, için zeytinlik sahalarında yatırım yapılmasına Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından izin verilebileceği” öngörülmektedir. Tasarıda kullanılan kamu yararı kavramı yüzlerce yıldır Anadolu’yu gerek ekonomik gerekse ekolojik olarak besleyen ve birçok canlı türüne barınma, üreme, hayatta kalma olanağı sağlayan kadim bir kültürel peyzaj le karşılaştırıldığında anlamsız kalmaktadır. Tasarıda adı geçen sürdürülebilir enerji kaynaklarının doğa ve bitkisel üretim üzerindeki etkileri konusunda yeteri kadar bilimsel araştırma olmadığı için özellikle uzun vadeli etkileri de bilinmemektedir. Petrol ve doğal gaz arama ve işletme faaliyetleri sırasında ortaya çıkacak petrol ve akaryakıt türevleri tüm ekosistem üzerinde olumsuz etki bırakacaktır.

  Ayrıca, aynı tasarının 26. Maddesi ile Kıyı Kanunu’na kıyı alanlarında endüstri bölgelerinin kurulması için istisna getirilmek isteniyor. 30. Madde ile de Mera Kanunu’na istisnalar getiriliyor.

  Lütfen zeytinliklerin ve Anadolu doğasının geleceği için yasanın zeytin ağaçlarıyla ilgili 2. Maddesini ve 4. Maddesini (yasadaki 20. Maddeyi değiştiren en önemli maddedir), 26. Maddesini ve 30. Maddesini bizi temsil eden vekil olarak reddetmenizi arz ederiz.

Yorum Bırak

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options