Zeytinlikler Madene Açılmasın!

Kategori: Haber
Etiketler:

Zeytinlikleri madenciliğe açan yönetmeliğin iptal edilmesi için CİMER’e başvuruyoruz.

Zeytin alanlarının enerji amaçlı maden üretim sahalarına dönüştürülmesine izin veren yönetmelik 1 Mart 2022’de 31765 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Maden Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, “sonrasında rehabilite edilip eski haline getirilmek” şartıyla zeytinlik alanları maden faaliyetlerine açıyor.

Zeytinlikler, bir tarla değildir. Türkiye’deki zeytin üretim alanları, pek çok canlı için bir ekosistem oluşturuyor. Kuş türleri burada yuva kuruyor ve besleniyor. Zeytinlerin aralarında meşeler, sandallar, hayıtlar, ahlatlar ve pek çok bitki türü yaşıyor. Domuz, tilki gibi memeli türlerine koridorlar ve yaşam alanları sağlıyor. Ayrıca Türkiye kıyılarının bir kısmı zeytinliklerden oluşuyor. Bu alanların maden alanına dönüşmesi aynı zamanda kıyı ve deniz ekosistemlerini de tehdit ediyor.

Zeytin Kanunu’na aykırı olan bu yönetmeliğin ivedilikle iptal edilmesi için CİMER üzerinden şikayet dilekçenizi oluşturabilirsiniz. Ayrıca ilgili bakanlıkları arayabilirsiniz.

Tarım ve Orman Bakanı Tel: 0312 287 33 60
Özel Kalem: 0312 258 68 01

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Tel: 0312 212 64 20 -7000
Özel Kalem: 0312 215 82 38-39

CİMER ŞİKAYET DİLEKÇESİ

BAŞVURU KONUSU:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının hazırladığı 01/03/2022 tarih ve 31765 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ‘Maden Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in yürürlükten kaldırılması ve iptal edilmesi

AÇIKLAMALAR:
Bir kamu kurumu olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, başka bir kamu kurumunun, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yetki ve sorumluluğunu yok saymıştır. Yürürlükteki Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerin Aşılatılmasına dair Kanun ve Yönetmelik’e hukuken aykırı olarak, kendi yetki ve sorumluluk kapsamındaki başka bir yönetmelikte (Maden yönetmeliği 115. Maddesine zeytincilikle ilgili eklenen fıkra) ekleme yapmıştır. Bu eklenen fıkra ile Türkiye’de binlerce yıldır korunan zeytinlikler enerji amaçlı maden projelerine açılmıştır. Bu yönetmelik değişikliği, zeytinliklerdeki üretimlere, yerel ve ulusal ekonomiye, kültürel ve toplumsal yaşama ve zeytinliklerin içindeki biyolojik çeşitliliğe zarar verecektir. Ayrıca kıyılarda bulunan zeytinliklerin yok edilmesi halinde kıyı ve deniz ekosistemleri de zarar görecektir.

Zeytinlikler, başta Ege ve Akdeniz kıyılarında önemli bir geçim kaynağı olduğu gibi iklim krizi ve ekonomik kriz olgusu içerisinde ülke ekonomisi ve gıda güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır. Akdeniz’in sıcak ve kurak iklim koşullarına uyum sağlamış, iklim krizine dayanıklı üretim biçimi olan zeytinciliğin mutlak suretle korunması gerekmektedir.

Sonuç istem: Yukarıda sunduğum nedenlerden dolayı T.C. vatandaşı olarak kendim ve ülkem adına 01 Mart 2022 tarih ve 31765 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ‘Maden Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in yürürlükten kaldırılmasını ve iptal edilmesini talep ediyorum.

https://www.cimer.gov.tr/

3 Comments for : Zeytinlikler Madene Açılmasın!
  • Gülseren
  • 7 Mart 2022
  Cevapla

  Zeytinlikler madene açılmasın.

  • Bahtışen Celen
  • 7 Mart 2022
  Cevapla

  Zeytinlikler geleceğimizdir. Çocuklarımıza kalacak en kıymetli mirasımızı madenlerle yok etmeyelim. Lütfen bu yanlıştan dönülsün .

  • Neslihan Kırçın
  • 8 Mart 2022
  Cevapla

  Zeytinlikler madene kesinlikle açılmasın.Acıkınca maden yemicez.

Yorum Bırak

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options