Deprem Bölgesinde Yeni bir Tehdit: OHAL Kapsamında Yayımlanan “Yerleşme ve Yapılaşma Kararnamesi”

Kategori: Haber
Etiketler:

24 Şubat gece yarısı çıkartılan ve Resmi Gazete’de yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname’yle, afet bölgelerinde yeni yerleşim alanları için mera ve orman alanlarında yapılaşmanın yolu açıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, gerek görmesi halinde mera ve orman alanlarını kullanabilecek.

Yeni yerleşim alanları için vasıf değişikliği gereken yerlerin vasıf değişikliği yetkisi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na re’sen yani başka hiçbir kuruma bağlı olmaksızın verildi.

Köy yerleşme alanları dahil belirlenen kesin iskan alanlarında ve mevcut kentsel alanlarda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca onaylanacak plan ve imar uygulamaları beklenmeksizin, jeolojik etüt raporu ve zemin etüt raporu doğrultusunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca onaylanacak vaziyet planına ve düzenlenecek yapı ruhsatına göre uygulama yapılmasına izin verildi.

İmar Kanunu’nun plan ve parselasyon ile ilgili işlemlerindeki askı, ilan, itirazlara ilişkin hükümleri uygulama dışında tutularak mevcut ilanlara itiraz yolu da kapatılmış oldu.

Afet alanlarından çıkan atıkların dökümü yetkileri de valiliklere verildi. Ancak kararnamede bu süreçte alınacak önlemler için somut şartlar yer almadı.

Yaşanan depremlerin ve kayıpların ardından yeni yaşam alanlarının doğayla uyumlu inşa edilmesi gerekirken aksi yönde hazırlanmış bu Kararname iptal edilmeli. Doğanın haklarını güvence altına alacak şekilde yeniden düzenlenmeli.

Yorum yapılmamış

Yorum Bırak

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options