Ekip arkadaşı arıyoruz

Kategori: Haber
Etiketler:

Doğa Derneği’nin koruma faaliyetlerine destek olmak ve bizimle çalışmak üzere “Kadim Üretim Havzaları Sorumlusu” arıyoruz.

Görev ve sorumlulukları:

 • Doğa Derneği’nin toplayıcılıktan ilksel tarıma geçiş, kadim üretim havzaları, susuz ve yağmura dayalı üretim, konar göçer toprak işleme teknikleri ile; modern tarım politikaları ve tarım ekonomisinin antitezleri hakkındaki çalışmalarını yürütmek, yön vermek ve proje ekiplerine destek vermek.
 • Doğadaki canlılar ve ilişkiler üzerinde düşük etkisi olan kadim üretim havzalarının restorasyon planlarını hazırlamak ve Türkiye’nin farklı noktalarında diğer canlıların yaşamlarını gözeten pilot üretim alanları oluşturmak.
 • İlgili proje faaliyetlerinin tüm aşamalarına katılmak (araştırma, veri toplama, raporlama, saha çalışmaları yapma, etkinliklere katılma vb.).
 • Projeler kapsamında farklı düzeydeki yerel aktör ve paydaşlarla ilişkiler kurmak ve bu ilişkileri sürdürmek, ortaklıklar kurmak.
 • İlgili proje kapsamında çalışan ekip ve danışmanlarla eşgüdüm içerisinde faaliyetleri programa uygun olarak tamamlamak.
 • Proje ara ve final raporlarının istenen formatta ve zamanında tamamlanmasını sağlamak.

Gerekli Nitelikler:

 • Kadim veya modern doğa dostu üretim yöntemleri konusunda merak, bilgi ve deneyim sahibi olmak.
 • Modern tarım ekonomisi kuralları ve antitezlerini anlamış olmak.
 • Yüz yüze, telefonla ve internet ortamında farklı kesimlerden kişiler ve kurumlarla akıcı ve etkin iletişim kurmak; kendi düşüncelerini ve Doğa Derneği’ni doğru temsil ve ifade edebilmek.
 • Çalışma alanı ile ilgili iyi düzeyde İngilizce konuşma ve yazma bilgisi olmak.
 • Yazılı olarak Türkçe ve İngilizce dilini, ve tercihen Anadolu dillerinden birini iyi kullanma, rapor yazma/özetleme, redaksiyon, sunum hazırlama ve yapma becerilerine sahip olmak.
 • MS Ofis programlarında (MS Word, MS Excel ve MS Powerpoint vb.) yetkin olmak.
 • Aynı anda birden çok ve farklı görevi yürütme ve zamanında tamamlama heyecanı taşımak.
 • Yakın süpervizyona ihtiyaç duymadan çalışabilen, ayrıntılara dikkat eden, şeffaf, titiz ve kucaklayıcı bir çalışma anlayışına ve gönüllü bir ruha sahip olmak.
 • Türkiye ve dünyadaki farkı bakış açıları ve kültürlere karşı açık ve saygılı olmak.
 • Bir ekibin parçası olarak çalışabilmek ve doğanın korunması için kişisel ilgiye ve adanmışlığa sahip olmak.
 • Saha çalışmaları ve diğer amaçlarla seyahat esnekliğine sahip olmak.
 • Esnek zaman yönetimi konusunda meraklı olmak ve bu konuda kendini geliştirmekten heyecan duymak.
 • Deneyimin eşlik ettiği lisans veya lisansüstü diploması.

Doğa Derneği, ekip arkadaşlarını seçerken cinsiyet, cinsel yönelim, engellilik, yaş, ırk, etnik köken, din, mezhep ve benzeri sebeplerle dayalı ayrımcılık yapmamaktadır.

Başvuru yapmak isteyenlerin en geç 28 Ekim 2017 günü içinde “Kadim Üretim Havzaları Sorumlusu” başlığı ile [email protected] adresine bir niyet mektubu ve özgeçmiş göndermelerini diliyoruz. Doğa Derneği’ne katılmayı düşündüğünüz için şimdiden teşekkür ederiz.

Yorum yapılmamış

Yorum Bırak

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options