Zeytinliklerin Madene Açılmaması için Neler Yapabiliriz?

Kategori: Genel, Haber
Etiketler:


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, zeytinlik alanların madenciliğe açılmasını öngören maddelerin olduğu kanun tasarısını TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda sundu.

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar ve Teknoloji Komisyonu tarafından incelenecek tasarı onaylanırsa TBMM genel kurulunda oylamaya sunulacak. Maden Kanunu’na eklenmesi planlanan tasarıdaki maddelerle zeytinlik alanların, enerji üretimi başta olmak üzere madencilik faaliyetlerine açılması planlanıyor.

Sunulan tasarıya göre, Maden Kanunu’na eklenen geçici maddeyle, ruhsat sahibi veya rödövansçı olan gerçek veya tüzel kişiler tarafından yürütülen madencilik faaliyetlerinin, tapuda zeytinlik olarak kayıtlı alanlar veya fiili olarak üzerinde zeytinlik bulunan alanlara denk gelmesi ve faaliyetlerin başka alanlarda yürütülmesinin mümkün olmaması durumunda, zeytin sahasının madencilik faaliyeti yürütülecek kısmının, izin verilecek maden sahalarının bulunduğu ilçe ve il sınırlarına öncelik vermek suretiyle taşınmasına, sahada madencilik faaliyetleri yürütülmesine ve bu faaliyetlere ilişkin geçici tesisler inşa edilmesine, kamu yararı dikkate alınarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca izin verilebilecek.

Zeytinlikleri madenlere açan kanun teklifi iptal edilene kadar hiçbir zeytinlik güvende değil!

Zeytinliklerin yaşaması için TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar ve Teknoloji Komisyonu üyelerini arayabilir veya aşağıdaki örnek mektubu e-posta olarak gönderebilirsiniz.

 

Sayın Milletvekili,

10 Aralık 2022’de TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunulan torba yasa teklifi; Maden Kanunu’na eklenen geçici madde ile zeytin sahalarının madenciliğe açılmasını öngörüyor.

Bu kanun teklifi kabul edilirse Muğla, Balıkesir, Bursa, Aydın, Denizli, Hatay ve tüm diğer şehirlerdeki Zeytin Kanunu’nun bugüne kadar koruduğu Türkiye’nin zeytinlikleri, içerisinde yaşayan binlerce canlı ve ekosistem tehlikede olacak!

Zeytinlikler taşıdığı kültürel, ekonomik ve biyolojik değerler ile Anadolu’nun en önemli peyzajları arasındadır. Geleneksel zeytinlikler, zeytincilik ve yağcılık faaliyeti ile yöre ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Zeytinlikler aynı zamanda bir ekosistem. Zeytin ekosistemi Türkiye’nin taraf olduğu ve Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi (Bern Sözleşmesi) ile korumayı taahhüt ettiği memelilere, sürüngenlere, amfibilere ve bitkilere yaşam alanı sağlamaktadır. Tasarıda kullanılan kamu yararı kavramı yüzlerce yıldır Anadolu’yu gerek ekonomik gerekse ekolojik olarak besleyen ve birçok canlı türüne barınma, üreme, hayatta kalma olanağı sağlayan kadim bir kültürel peyzajla karşılaştırıldığında anlamsız kalmaktadır.

İklim değişikliğine dayanıklı bir üretim alanı ve ekosistem olan zeytinliklerin buradaki bereketiyle, içinde yaşayan milyonları bulan canlıları, üretim kültürü ve ekonomik döngüsüyle bir bütün olarak değerlendirilip yaşamalı.

Bu nedenlerle, üyesi olduğunuz komisyonda görüşülecek olan ve zeytinlikleri madenlere açan tasarı maddelerinin iptal edilmesi için gereğini yapmanızı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak talep ediyorum.

 

*Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar ve Teknoloji Komisyonu iletişim bilgileri için tıklayınız.

 

Yorum yapılmamış

Yorum Bırak

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options