Ak Pelikan

Türkiye’de ki bir çok alan ak pelikanların göç rotası üzerinde olup, bu tür için ÖKA kriterlerini sağlamaktadır. Fotoğraf: Alper Tüydeş

Ak pelikan

Pelecanus onocrotalus

 

SPEC 3

Küresel ölçekte tehlike altında (A1)
Biyoma endemik (A3)
Dünya nüfusunun yüzde biri (A4) 2800
Göç yolu nüfusunun yüzde biri (B1) 265
Avrupa’da koruma önceliği (B2/3) 1 çift (maks 5 alan)
Bölgedeki en önemli beş alandan biri (C) +

Ak pelikan türüne ait dağılım haritası. Kırmızı ile gösterilen alanlar türün göç esnasında ÖKA kriterlerini sağladığı alanlar, mavi ile gösterilen alanlar ise türün üreme noktalarında ÖKA kriterlerini sağladığı alanları göstermektedir. Nokta büyüklükleri, popülasyon büyüklükleri ile doğru orantılıdır.

 

ÖKA adı Kriter Yıl Popülasyon Min Max Birim Kaynak Kişi Populasyon Sorumlusu
Meriç Deltası B1, C 2005 Göç 1300 Birey
B1, C 2004 Göç 1500 Birey
Marmara Adaları  B1, C 2005 Göç 750 Birey
Manyas Gölü A4, B1, C Göç 1500 5000 Birey
Karacabey Ovası* B1, C 2012 Göç 1800 Birey Alper Tüydeş
A4, B1, C 2013 Göç 5000 Birey
A4,B1,C 2018 Göç 26000 Birey Ak Pelikan Sayımı 2018
Uluabat Gölü A4, B1, C 2004 Göç 1045 2600 Birey
Büyükçekmece Gölü A4, B1, C 2013 Göç 5000 Birey
Akşehir ve Eber Gölleri B1, C Göç 150 2000 Birey
Çavuşçu Gölü B1, C 2008 Göç 800 Birey
A4, B1, C 2018 Göç 6500 Birey Adem Akbıyık
Yedikır Barajı B2, C 2012 Üreme 34 Çift
Uyuz Gölü B1, C 2017 Göç Var Birey Kaan Özgencil
Kozanlı Gölü B1, C 2017 Göç Var Birey Kaan Özgencil
Ereğli Ovası B1, C Göç 525 1000 Birey
Burdur Gölü B1, C 2001 Göç 2000 Birey
Göksu Deltası B1, C 2003 Göç 1500 Birey
Bolkar Dağları B1, C 2005 Göç 2500 Birey
B1, C 2018 Göç 660 Birey Sezgin Özlem
Seyhan Deltası A4, B1, C 2006 Göç 3180 Birey
Ceyhan Deltası A4, B1, C 2007 Göç 9500 Birey
Amanos Dağları A4, B1, C Göç 6203 Birey
Samandağ A4, B1, C 2011 Göç 6427 Birey
Aktaş Gölü B2, B1, C Üreme 200 Çift
Bendimahi Deltası B1, C Yazlama 300 2000 Birey
Change this in Theme Options
Change this in Theme Options